Parade 2017

Begonnen door Arno k , in Parade 2017 1 jaar geleden

Vergadering Parade

2017-01-17, 19u30. Masuiplein, Brussel.

 

Aanwezigen

Stef, Christophe, Nona, Lebuïn, Myriam, Dis, Vital, Wouter, Arno, Anna, An, vergeet ik iemand?.

 

Vergadering

 • Inleiding

  • Na de Parade van vorig jaar hebben we samen met Tout Autre Chose besproken hoe de volgende editie nòg beter kon. We stelden vast dat de politieke boodschap nog iets scherper mocht dan vorig jaar, verder was er het gevoel dat de verontwaardiging en het verzet niet genoeg aan bod kwam in de vorige editie. Dit jaar herstellen we weer het evenwicht tussen de verontwaardiging enerzijds en de nadruk op de positieve alternatieven anderzijds. De projectfiche over de Grote Parade van 7 mei 2017 werd aan iedereen bezorgd en zit ook in bijlage bij de mail van dit verslag.

  • DRIE NIVEAUS VAN MOBILISATIE
   1. Het eerste niveau van mobilisatie is de algemene boodschap die draait rond herverdeling (op verschillende vlakken, nl. arbeid, geld, etc.).
   2. Het tweede niveau zijn de strijdperken, die zullen extra aandacht krijgen op de Parade, en we zullen er ook extra rond mobiliseren.
   3. Op het derde niveau moeten we ervoor zorgen dat de Parade een luidspreker blijft voor alle alternatieven van mensen en organisaties, zodat iedereen zijn/haar boodschap kan meebrengen, en dat daar ook een plaats voor is.
  • VORM
   1. Na de eerste twee edities hebben we dit jaar gekozen voor een nieuwe, meer verrassende vorm voor de Parade. De Parade wordt de langste tafel ter wereld, dwars door Brussel. De originaliteit is bedoeld om er extra aandacht voor aan te trekken en het belangrijkste is dat het evenement echt een beeld op zich is, iets anders dan de klassieke betoging, we communiceren met een beeld. Een tafel waar voor iedereen plaats is. We slaan samen op tafel, ...
   2. Het belangrijkste is dat het een laagdrempelig evenement blijft voor iedereen die zich wil laten horen voor een andere samenleving. De tafel moet dus lang genoeg zijn. We bouwen één kilometer tafel allemaal samen, daarnaast verzamelen we nog twee kilometer tafel (huren of lenen van partners) om voldoende plaats te voorzien.
   3. Met een aantal kunstenaars en andere creatievelingen brainstormen we nog over de acties en dynamische aspecten die dit relatief statisch evenement boeiend moeten houden voor iedereen die komt (denk aan: honderden speeches over heel de tafel heen, muzikanten die over de tafel passeren, één lange mexican wave, etc.).
   4. Een ander voordeel is hopelijk dat de tafel kan worden voorbereid op heel veel plaatsen in heel het land. Daarmee willen we een verbredende mobilisatie bewerkstelligen, door mensen aan te spreken voor het opbouwproces, mensen die we zonder dit concept niet zouden aanspreken.
  • AANDACHTSPUNTEN
   1. Het is belangrijk dat het evenement boeiend is voor de deelnemers, het kan een sterk statement zijn om iedereen uit te nodigen aan tafel, en om op die manier een grote straat in Brussel te bezetten, maar dan nog moet er gedacht worden aan de invulling voor de deelnemers.
   2. Hart boven Hard is niet de beweging die de concrete oplossingen moet formuleren, daarvoor bestaan de middenveldbewegingen. De rol van Hart boven Hard is vooral sensibiliseren over hoe het beleid onze samenleving schreef trekt.
   3. Let op met het evenwicht, het kan zijn dat de ondertoon vorig jaar onvoldoende verzet in zich had, maar het was toch vooral de positieve sfeer die veel mensen deugd deed, dus als er nu opnieuw een evenwicht gezocht wordt, mag het zeker niet teveel de andere kant opgaan.
   4. Ondanks de statische aard van het evenement zou het een goed idee zijn om mensen de kans te geven om elkaar te treffen en elkaars alternatieven te zien.
   5. Vorig jaar zagen we dat organisaties die een vertaalslag hadden gemaakt van de algemene oproep naar hun specifiek publiek, het best hebben kunnen mobiliseren. Daar kan iedereen nu al over nadenken, hoe deze projectfiche vertaald kan worden naar een oproep voor het publiek van jullie organisatie.
 • Hoe zetten we de tafels?
  • We bouwen de centrale tafel sowieso op op de dag zelf, de vraag is of we er extra tafels bijzetten. En als we dat doen, hoe we dat doen? Zetten we ze in een 'visgraat'? of blokkeert dat teveel het evenement en verzwakt dat het beeld? Er is meer sympathie voor de eenvoudige lange tafel, zonder zijsporen.
  • De tafel zal een tafel zijn, maar tegelijk een catwalk, dus er kunnen mensen en boodschappen over de tafel passeren.
 • Brainstorm

  • Samen het materiaal verzetten geeft een kick
  • Iedereen tafels oppikken in de stations?
  • Boom vormen, met basis en zelf uitbreiden
  • Materiaal voorzien waarvan mensen zelf hun tafel kunnen bouwen
  • Discussie’s organiseren aan de tafel, bijvoorbeeld o.b.v. de getuigenissen.
   • Open uitnodiging: kom 2min iets zeggen 
  • Drie keer doorschuiven? Changés?
  • Boodschappen die passeren op de tafel/catwalk
  • Meer stoelen dan aanwezigen, iedereen welkom
  • De tafel die iets anders wordt (ze wordt een grote spandoek als we de tafel allemaal tegelijk kantelen bijvoorbeeld)
  • Één boodschap in letters op de kilometer tafel (van bovenaf te fotograferen)
  • De massa in stilte en dan opeens roepen
  • Tafelkleed boven het hoofd doorgeven op het einde wordt het opgehangen: de drie boodschappen
  • 3kilometer lint doorgeven?
  • We hangen lint tussen lantaarnpalen, iedereen wordt uitgenodigd om er lint overheen te gooien, dan bouwen we samen een kleurrijk dak.
  • Onderverdelen in dagdelen: eerst getuigenissen, dan changé, dan een feestelijk deel, dan terug speeches, etc.
  • Boodschappen meenemen over de tafel. 
  • Iedereen brengt een stoel mee, zo verplaatsen zich super veel stoelen door heel het land naar onze tafel.
 • Locatie:

  • Wetstraat? Dansaerstraat? Pachecolaan?

 • Voorlopige slotsom

  • Voorlopig zien we één tafel van één kilometer. Alle aanwezigen worden uigenodigd om een stoel mee te brengen, iedereen zit aan de tafel of kriskras op het terrein. De centrale tafel vormt het centrale beeld, en over heel de lengte worden zuper veel speeches gehouden (niet vanuit de beweging voorbereid, mensen uitnodigen om speeches mee te brengen), die leiden tot discussies aan tafel. Eten meebrengen maakt het geheel te complex. Ideeën zoals het doorgeven van een grote spandoek over de hoofden van iedereen die aan tafel zit, of de tafel op het einde omkantelen zodat het een boodschap wordt, of... blijven behouden.

 • Vragen voor volgende keer

  • Hoe bereiken we een gemeenschappelijk 'slotmoment' dat energie uitstraalt, waar iedereen energie van krijgt?
  • Hoe zorgen we ervoor dat organisaties hun boodschap kwijt kunnen op de Parade?
  • Zullen de mensen rond de tafels bewegen? Wordt het een festival? Is er dan één moment waarbij iedereen aan de tafel gaat zitten?
 • Volgende vergadering: 26/01. 19u30 bij Zinneke (Masuiplein 13, Brussel)

Met Agorakit (0.7) - TODO: embed