..Grote Vergadering..

Stel je kandidaat voor de Kleine Vergadering

Begonnen door arno@hartbovenhard.be , in ..Grote Vergadering.. 8 maanden geleden

Verkiezing Kleine Vergadering

De Kleine Vergadering (KV) van Hart boven Hard wordt jaarlijks verkozen en staat in voor de samenhang en de continuïteit van onze burgerbeweging. Deze nieuwe Kleine Vergadering wordt verkozen op de Hart boven Hard-dag van 23 juni in Brussel (Dansaertstraat 70). We verkiezen de nieuwe Kleine Vergadering voor een jaar, tot na de verkiezingen van mei 2019, een belangrijk jaar!


Wat wordt verwacht van een lid van de Kleine Vergadering: 

 • Zij/hij gelooft in de doelstellingen van Hart boven Hard en wil zich daarvoor actief inzetten
 • Vergadert maandelijks met de Kleine Vergadering (halve dag per maand tijdens de werkuren)
 • Is aanwezig op de Hart boven Hard-dagen (5 zaterdagen per jaar, minstens een deel van de dag aanwezig zijn)
 • Neemt taken op vanuit de KV (iedereen zet zich in hoeveel zij/hij kan, maar het is alleszins de bedoeling dat mensen van de KV hier en daar taken kunnen opnemen).
 • Heeft een band met één of meer projecten, werkgroepen, themagroepen, lokale groepen.
 • Zorgt ervoor dat hij/zij inzicht heeft in de lokale werking van Hart boven Hard

Wat doet de Kleine Vergadering: 

 • Staat in voor de samenhang en de continuïteit van onze burgerbeweging.
 • Behoudt overzicht van alle projecten, werkgroepen, themagroepen, lokale groepen.
 • Is verantwoordelijke voor de voorbereiding én de opvolging van de Hart boven Hard-dagen.
 • Houd contact met verenigingen, organisaties, bewegingen die sympathie hebben voor Hart boven Hard.

Quota

Omdat het de bedoeling is dat we een frisse wind laten waaien door de samenstelling van de Kleine Vergadering, werd op de vorige Hart boven Hard-dag beslist dat er een aantal quota zijn voor de volgende Kleine Vergadering. De Kleine Vergadering zal bestaan uit een tiental mensen (of iets meer), samengesteld uit: 

 • 70% onder 40 jaar, 30% anciens (ancien is al een tijdje mee verantwoordelijkheid hebben in Hart boven Hard, kan ook lokaal of in werkgroep zijn).
 • Tussen de 30 en 50% mensen met een achtergrond in een grote middenveldorganisatie
 • 40-60% vrouwen & 40-60% mannen
 • 30% mensen met een migratie-achtergrond

Met Agorakit (0.7) - TODO: embed